Splošni pogoji Diva, sport & sauna

 • Vse pridobljene podatke bo Društvo Diva varovalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, direktivo EU – GDPR ter ostalo slovensko zakonodajo. Društvo Diva se obenem zavezuje, da bo pridobljene podatke uporabljalo izključno za namene, za katere jih je pridobilo in jih ne bo posredovalo tretjim osebam.
 • Vse pridobljene osebne podatke bo Društvo Diva uporabljalo le v namene obveščanja v zvezi z delovanjem Centra Diva, sport & sauna in ne bo dovolilo vpogleda vanje zunanjim osebam.
 • S prijavo na program Društva Diva udeleženka lahko poda izrecno soglasje, da ji Društvo Diva pošilja informacijska obvestila v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.
  Udeleženka lahko kadarkoli pisno ali prek elektronske pošte zahteva, da Društvo Diva trajno ali začasno preneha uporabljati njene osebne podatke za namen neposrednega trženja.
 • Obiskovalke Centra dovoljujejo uporabo fotografij in video posnetkov, ki so bili posneti v času njihove prisotnosti v Centru, v namene promocije Društva Diva in Centra na spletu ali v tiskanih medijih.

 • Storitve centra Diva je mogoče uporabljati le v času njegovih delovnih ur, kot jih določi vodstvo Centra.
 • Vsaka obiskovalka Centra je dolžna izpolniti prijavnico in izjavo (tudi za enkratni obisk skupinske vadbe, EMS Diva treninga ali savne).
 • Karte (vadnina za skupinske vadbe, EMS Diva treningi oz. druga storitev kot npr. savna, masaže) se plačujejo vnaprej oz. pred samo vadbo, storitvijo. Karte se plačujejo v enkratnem znesku. Izjema so 3-mesečne (semestrske) karte za skupinske vadbe, kjer je možnost plačila na 2 obroka.
 • Možnost plačila z gotovino ali z nakazilom na račun Društva Diva.
 • Karte za skupinske vadbe in za EMS Diva treninge niso prenosljive in veljajo za obdobje, za katerega so plačane. Prav tako se nekoriščeni obiski, treningi EMS Diva ne prenašajo naprej v naslednje mesece.
 • Različne skupinske vadbe lahko kombinirate med seboj in niste vezane le na eno vrsto skupinske vadbe.
 • Skupinske vadbe imajo omejeno število mest zaradi izvajanja kvalitetne in varne vadbe. Prijave Center sprejema do zapolnitve prostih mest na posameznem programu.
 • V kolikor se ne morete udeležiti vadbene ure (skupinske vadbe, EMS Diva trening), na katero ste prijavljene, nam to prosimo sporočite najkasneje 1 dan pred pričetkom vadbe, treninga. Če ne prejmemo pravočasne odpovedi z vaše strani, vam vadbeno uro, trening štejemo, kot da ste bile prisotne.
 • Pravočasno odpovedano vadbeno uro skupinskih vadb lahko uporabite za drugo vadbo ali drugi termin iste vadbe v času veljavnosti karte, vendar le v primeru, če skupina ni polno zasedena in se na vadbo prijavite vsaj 1 dan prej.
 • V primeru zaprtja Centra zaradi Vladnih odlokov se vse skupinske vadbe prenesejo na splet (vadbe od doma preko posnetkov). S tem se tudi smatra, da je izkoriščena plačana vadnina.

 • Uporabnica Centra je dolžna ob vpisu vodstvo Centra obvestiti o svojem zdravstvenem stanju in morebitnih iz njega izhajajočih omejitvah ter o navodilih, ki jih je v zvezi z njimi prejela s strani svojega zdravnika. V kolikor se ti podatki po vpisu v Center spremenijo, je uporabnica dolžna Center seznaniti s spremembami.
 • Preden začnete obiskovati vadbo v času nosečnosti, se o tem posvetujte s svojim ginekologom, če je za vas to primerno.

 • V dvorani se uporablja čisto obuvalo in primerna športna oprema. V počivališču savne pa se uporabljajo čisti natikači.
 • Uporabnice so prostore in naprave Centra dolžne uporabljati na pravilen način in zgolj za namene, za katere so le-ti namenjeni. O nedelovanju, poškodbah ali napačnem delovanju naprav so dolžne obvestiti osebje Centra.
 • Društvo Diva ni odgovorno za izgubo ali odtujitev osebnih predmetov udeleženk v času njihove udeležbe na programih Društva Diva.
 • Storitve Centra uporabnice koristijo na lastno odgovornost, Center in drugi sodelavci pa ne prevzemajo nobene odgovornosti za materialno ali nematerialno škodo, ki bi uporabnicam nastala iz naslova poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih negativnih posledic, ki bi nastale pri vadbi oz. kot posledica vadbe oz. uporabe storitev Centra. Društvo Diva ni odgovorno za škodne primere udeleženk na programih, saj se udeleženke prostovoljno prijavijo na programe, s tem pa sprejmejo povečano tveganje možnega nastanka škodnega dogodka.
 • Nezgodno zavarovanje ni vključeno v programe, kar pomeni, da morajo udeleženke zavarovalno polico za nezgodno zavarovanje skleniti same.
 • Društvo Diva si pridržuje pravico do spremembe urnika, cenika ali splošnih pogojev kadarkoli tekom vadbene sezone.